W ramach serwera jezuci.pl jest możliwość założenia skrzynki pocztowej zarówno w domenie jezuici.pl jak i w każdej innej domenie obsługiwanej przez serwer jezuici.pl.  O założenie konta pocztowego na jezuici.pl może starać się każdy polski jezuita lub dowolna organizacja założona lub ściśle współpracująca z Towarzystwem Jezusowym w Polsce.

Jak założyć skrzynkę na jezuici.pl?

Aby założyć skrzynkę pocztową należy wysłać email na adres jezuici.pl@gmail.com w którym należy podać proponowaną nazwę skrzynki. W emailu zwrotnym podane zostaną wszelkie dane umożliwiające dostęp do skrzynki.

Jak odczytać pocztę na jezuici.pl?

Dostęp do poczty jest możliwy na dwa sposoby:

 • poprzez stronę internetową WebMail  https://poczta.jezuici.pl
 • poprzez program pocztowy (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Mail)

W przypadku połączenia ze stroną Internetową proszę podać swój login i hasło.

W przypadku połączenia przez program ustawienia kont pocztowych są następujące:

Serwer poczty przychodzącej: pop3.jezuici.pl port: 110 lub 995 z SSL
Serwer poczty wychodzącej: smtp.jezuici.pl port: 587 (serwer wymaga uwierzytelnienia)
                      lub port: 465 z SSL

Można też ściągać pocztę przy pomocy protokołu IMAP:

Serwer poczty:  imap.jezuici.pl port: 143 lub 993 z SSL

Zalecane są połączenia szyfrowane z SSL jako bezpieczniejsze.
 • Konfiguracja klienta pocztowego z szyfrowaniem SSL:

Poczta-ssl

 • Konfiguracja klienta pocztowego bez szyfrowania:

3KonfPocztaWindowLive

Zmiana hasła oraz automatyczna odpowiedź

W webmailu w zakładce Ustawienia znajduje się opcja automatycznej odpowiedzi na nadsyłane e-maile oraz możliwość zmiany hasła logowania do poczty.